MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Nieuws

Mededelingen 17-03

Beste ouders en verzorgers,

De vorm waarop we tijdelijk thuisonderwijs willen geven en de manier waarop we de opvang willen regelen wordt steeds duidelijker. We willen u daarom in deze mail verder informeren over onze aanpak. De volgende zaken zijn daarbij van belang:

Algemeen:
• Het is een heftige tijd. Ons leven is kwetsbaar. De realiteit hiervan wordt steeds duidelijker. De verwachting is dat deze heftigheid de komende weken zal toenemen. Dit zal van iedereen veel vragen. Wij zijn een christelijke school. Onze hulp en verwachting kan alleen zijn van de HEERE. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. We moeten en mogen met alle onze zorgen naar Hem vluchten. Dat is wellicht het allerbelangrijkste wat we onze kinderen kunnen laten zien.
• De scholen zijn gesloten. Het doel is om daarmee de kans op besmetting te verlagen en zo de uitbreiding van het virus te vertragen. Kinderen vinden het lastig om zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Toch is het goed om hen daar steeds op te wijzen.
• We zijn als scholen bezig om tijdelijk op een andere manier les te geven. Dat zal moeten gebeuren door thuisonderwijs. Dat is een ingewikkelde operatie. Wil u hierin s.v.p. in meewerken? Het gaat over het belang van uw kind/kinderen.

Snappet:
• We zullen ons onderwijs voor de groepen 4-8 (en voor een deel ook groep 3) in de komende periode baseren op het computerprogramma Snappet. Via dit programma kan de leerkracht elke leerling gerichte en goede opdrachten geven. Bovendien heeft de leerkracht een helder overzicht van de resultaten van elke leerling. Dat betekent dat we in die groepen NIET met fysieke werkboekjes aan de slag gaan. (In de eerste instantie hebben we dit wel overwogen.) De leerlingen van groep 8 zijn al gewend met Snappet te werken. De ervaringen hiermee zijn erg positief. Vanwege de kwaliteit van het gebodene hebben we besloten dit in deze situatie voor heel de midden- en bovenbouw te doen.
• Voor een groot deel van de leerkrachten en leerlingen is het nieuw. Het zal soms onwennig zijn. Toch zal dit een kwestie van tijd zijn.

Google Classroom:
• Groep 8 begint met een proef waarbij de leerlingen op afstand uitleg van de les krijgen. De meester zal de leerlingen en u daarover informeren. Als dit goed bevalt, zullen we dit ook in andere groepen gaan gebruiken.

MOO (S.v.p. controleren!):
• Het is belangrijk dat de leerlingen in MOO kunnen. Anders kunnen ze geen gebruik maken van Snappet. MOO is het communicatieplatform waarmee we als school werken. Zou u s.v.p. willen controleren of dit inderdaad kan? Hier vindt u de inloginstructie. De gebruikersnaam is eerste-letter-van-de-voornaam+heleachternaam@cbsdenakker.nl. Vb: Miep de Boer heeft als gebruikersnaam: M.deboer@cbsdenakker.nl. Het wachtwoord weten de leerlingen zelf. Als het niet lukt, graag een mailtje naar meester van de Berge. r.vandenberge@cbsdenakker.nl

Communicatie:
• Er is veel nieuw en onwennig. We moeten zoeken naar mogelijkheden. Daarin merken we dat onze inzichten soms veranderen. We proberen steeds afgewogen keuzes te maken.
• We informeren en communiceren als volgt:
o Informatie die elke ouder aangaat, wordt zoveel mogelijk vanuit de directie verstuurd. Dat gebeurt vooral via de mail.
o Informatie die een specifieke groep aangaat, wordt door de groepsleerkracht verspreid. Dat gebeurt via de mail of schoolwapps.
o Er zal ook regelmatig overleg zijn met een leerling. Dit gebeurt voorlopig vooral via de mail of via de telefoon.
o Algemene info wordt op de website geplaatst. Daar zullen ook zoveel mogelijk alle zinnige documenten over deze situatie worden geplaatst.

Bijbelrooster:
• Er is voor de komende weken een Bijbelrooster. Dit vindt u hier.
Voorbeeld dagplanning:
• Op de site staat een voorbeeld van een dagplanning. U zou dit kunnen gebruiken.

Opvang leerlingen:
• De leerlingen van wie hun ouders/verzorgers werkzaam zijn in één van de cruciale beroepen en waarvoor geen oppas beschikbaar is, kunnen op school worden opgevangen. We hanteren daarvoor de volgende richtlijnen:
o De school heeft de vorige dag voor 19.00 uur hierover een bericht ontvangen. (voor vandaag is dit 21.00 uur)
o Voorlopig stuurt u een mail naar directie@cbsdenakker.nl. Daarin staan de volgende gegevens:
 Naam ouders/verzorgers
 Beroep van ouders/verzorgers
 Naam en groep van kind/kinderen
 Welke dag(delen) inclusief data
 Telefoonnummer waaronder ouders/verzorgers bereikbaar zijn.
o Op korte termijn verandert de manier van aanmelden. U wordt hierover geïnformeerd.

We wensen u Gods nabijheid in alles toe.

Hartelijke groeten,

J. (Co) van den Ende

Media
  • hygiene
Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl