MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Schoolgids

De schoolgids kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Deze schoolgids is bestemd voor alle ouder(s) en verzorger(s) van (toekomstige) leerlingen op onze christelijke basisschool “D’n Akker”. De schoolgids geeft een beschrijving van wat u van de school mag verwachten.

In de schoolgids geven wij u een beeld van onze school. In de eerste plaats betreft dat de identiteit waaruit we het onderwijs geven, maar ook andere zaken komen aan de orde.
We denken dan aan het pedagogisch klimaat op de school, de wijze waarop het onderwijs georganiseerd wordt, hoe de contacten met u onderhouden worden, hoe de leerlingen gevolgd worden in hun ontwikkeling en hun leervorderingen en hoe erop ingespeeld wordt als er zich knelpunten in de ontwikkeling voordoen.

Daarnaast geeft de schoolgids antwoord op allerlei praktische vragen. Zo kunt u erin vinden wanneer er vrije dagen en vakanties zijn, wanneer leerlingen verlof kunnen krijgen en op welke wijze u klachten over de school kunt indienen.

Indien u opmerkingen of vragen heeft over de schoolgids of over het onderwijs, dan horen wij dit graag van u. We willen samen met u werken aan goed onderwijs voor uw kind.

We hopen dat het onderwijs op onze school een goede voorbereiding op het maatschappelijk leven is. Het belangrijkste is dat het gezaaide Woord op “D’n Akker” ontkiemt en vruchten voortbrengt van geloof en bekering waardig.

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl