MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Vertrouwenspersoon

Soms kan het voorkomen dat zaken op school niet verlopen zoals u zou willen. Belangrijk daarbij is dat ouders en school proberen in gesprek te blijven met elkaar.

De Bijbel geeft dan belangrijke richtlijnen voor het omgaan met klachten in Matthéus 18. Elke klacht dient in de eerste plaats met de aangeklaagde besproken te worden. Indien het niet mogelijk is de klacht met de betrokkenen te bespreken, kunt u zich tot één van de vertrouwenspersonen wenden.

 

Interne vertrouwenspersoon:

Mw. M. Murre – van Veldhuisen

0113 – 503042 (school)

M.Murre@cbsdenakker.nl

 

Externe vertrouwenspersonen:

Dhr. B.J. de Winter                        

en

Mw. C. Rijsdijk - Roodbeen

Deze kunnen benaderd worden via vertrouwenspersoon@cbsdenakker.nl


Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl