MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Groep 4-5

In groep 4/5 is altijd veel te doen. We hebben 22 kinderen in de klas, twee juffen en een meester. De juffen en de meester zijn er natuurlijk niet alle drie elke dag.
We starten de dag met een ontvangstgesprek, we zingen en bidden met elkaar en daarna luisteren we op dinsdag, woensdag en donderdag naar een Bijbelverhaal. Op de maandag leren we een Psalm en op de vrijdag doen we een Bijbelse verwerking. Als er nog tijd over is op de vrijdag lezen we ook een stukje van bijvoorbeeld de kerkgeschiedenis.

 

Na de dagopening gaan we aan de slag met rekenen. Groep 5 rekent op de Chromebooks en groep 4 rekent op papier. Naast de les en de taak van de dag oefenen we ook met keersommen, plus- en minsommen en verhaaltjessommen. Na hard werken is het tijd voor de pauze. Eerst gaan we heerlijk buitenspelen en daarna is het tijd om te eten en te drinken. De juf leest dan voor uit een leuk boek.

 

Na de pauze hangen meestal de kaartjes voor taal en spelling op het bord. We werken met de methode Taalactief. We doen dicteetjes om te kijken of we de nieuwe spellingregel goed onder de knie hebben. Soms oefenen we woordenschat op de Chromebooks. We leren wat een zelfstandig naamwoord is en hoe je een bijvoeglijk naamwoord in een zin opzoekt.

 

Eén keer in de twee weken gaat groep 4 op maandag naar zwemles en elke dinsdag gaat de hele klas naar gym. Dan doen we taal en spelling ‘s middags.

 

Om 1 uur gaat de bel en gaan we naar binnen om de middag te beginnen. 's Middags doen we allerlei vakken, bijvoorbeeld: lezen, sova, wereldoriëntatie, schrijven, crea of tekenen. Op de vrijdagmiddag is groep 4 vrij en heeft groep 5 Engels en aardrijkskunde.

 

Als het 10 over 3 is, is het tijd om op te ruimen en de taak uit te voeren. Elk kind krijgt elke week een taak. Daarvoor hebben we een mooi takenbord in de klas hangen. Door het uitvoeren van de verschillende taken, blijft de klas lekker schoon en opgeruimd. Ook de plantjes zijn er blij mee! We zingen tot slot nog een Psalm of een lied en sluiten met dankgebed. En dan is het alweer tijd om naar huis te gaan.

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl