MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Groep 3

In groep 3 beginnen we de de week met een ontvangstgesprek. We luisteren naar elkaars verhalen, soms in de groep maar ook in twee- of drietallen. Daarna leren de we een nieuwe psalm. Op dinsdag tot donderdag luisteren we naar het Bijbelverhaal, de verwerking is op vrijdag.

Na de dagopening gaan we aan de slag met Lijn 3. De letters leren we heel vlot, bijna alle letters kennen we voor de kerstvakantie! Ook werken we aan woordjes en zinnen lezen. Na hard werken hebben we ook een pauze verdiend: buitenspelen! Na het spelen leest de juf voor.

Na de pauze doen we spelling of woordenschat. Daarna gaan we rekenen. In groep 3 leren we over hoeveelheden, de dobbelsteen en bouwen we op naar het uitrekenen van echte sommen. Daarnaast leren we ook over meten, wegen en rekenen met geld. 

In de middag komen lezen en schrijven aan bod. In groep 3 leren we de lees- en schrijfletter tegelijkertijd. We gaan een kwartiertje buitenspelen in de middag en daarna hebben we een fruitpauze. Aan het eind van de middag doen we hoekenwerk, waarin we op allerlei manieren kunnen spelen en leren. 

We sluiten de dag gezamenlijk af. Hoe is je dag geweest, wat heb je geleerd vandaag, wie heb jij een compliment gegeven? We eindigen met een lied of psalm en dankgebed.
Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl