MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Zorg op school

De leerkracht heeft een krachtig basisaanbod voor de hele groep.
Er zijn leerlingen die binnen ons onderwijs meer of andere dingen nodig hebben dan de sterke basis. Deze steun wordt in de klas gegeven waarbij het streven is dat de leerkracht dit zelf doet. Een onderwijs assistent kan hierbij ook ondersteuning geven.
Het gaat hier vooral over de leerlingen die extra hulp nodig hebben voor een doorgaande ontwikkeling. Dit zijn leerlingen die behoefte hebben aan bijvoorbeeld meer instructie, meer oefening, meer sociale interactie, andere materialen of een andere strategie.

Opschaling

Voor sommige leerlingen is er nog meer ondersteuning nodig. Daarbij gaat het om leerlingen die, om welke reden dan ook, belemmeringen ervaren. Voor deze leerlingen wordt een individueel hulpplan opgesteld. Er zal meer contact zijn met ouders. Vaak zijn er ook externe instanties bij betrokken. Dit kan de schoolbegeleider of orthopedagoog zijn , maar ook begeleiders die vanuit de ouders ingezet worden.
Via het zorgloket van het samenwerkingsverband Berséba is het in bepaalde gevallen mogelijk een arrangement aan te vragen om extra ondersteuning te kunnen bieden.

Ondersteuningsteam

In het kader van Passend Onderwijs werkt onze school met een Ondersteuningsteam (OT). Het OT bestaat uit de interne begeleider van de school, de orthopedagoog (Driestar-educatief), die de geplande consultaties op de school doet, en een jeugdverpleegkundige (JGZ). In voorkomende gevallen zal de jeugdconsulent van het CJG erbij betrokken worden.
Als het nodig is kan vanuit de hulpvraag het OT uitgebreid worden met mensen uit andere zorggebieden, zoals bijv. de maatschappelijk werker.
Het OT wil zorgen vroegtijdig signaleren en bespreekbaar maken en op die manier preventief werken. Door het OT op schoolniveau in te richten is het laag-drempelig voor alle betrokkenen omdat het onderdeel uitmaakt van de ondersteunings-structuur van de school.

CJG

Bij Centrum voor Jeugd en Gezin kunt als opvoeders ook rechtstreeks terecht voor al uw vragen. Op werkdagen kunt u tussen 8.30 en 12.30 bellen of Whatsappen met 06-40736270.
E-mail: cjg@reimerswaal.nl
website: CJGReimerswaal

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl