MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

MR

Op school is een medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders kunnen mee denken, mee praten en mee beslissen over de ontwikkelingen binnen de school. Het bestuur van de school is wettelijk verplicht om instemming en of advies aan de MR te vragen over allerlei zaken die met de school te maken hebben. De MR bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. Van ouders die zich verkiesbaar willen stellen voor de MR wordt verwacht dat zij de grondslag en doelstelling van de school onderschrijven.

De samenstelling van de MR is als volgt: 

Mw. J. Neele (juf Jorine - teamlid)
Mw. M. Murre (juf Marieke - teamlid)
Mw. G. Lubbes (ouder) 
Mw. M. van Veldhuisen (ouder) 

Alle correspondentie graag zoveel als mogelijk is via de secretaresse van de MR. 
Secretariaat:
MR@cbsdenakker.nl 

Verslag MR-vergadering
 Verslag MR-vergadering 12-01-2023 
Verslag MR-vergadering 16-03-2023

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl