MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Onze school

D'n Akker is een christelijke school op reformatorische grondslag. De schooldag beginnen we met zingen, bidden en bezinning vanuit de Bijbel. De christelijke identiteit doortrekt ons handelen op school.

 

Onze kernwaarden zijn:

 

Echtheid

We gaan voor datgene wat er echt toe doet en dat doen we oprecht. Dat willen we voorleven en uitleven.

Christelijk  

We zijn een christelijke school. Dat betekent dat de christelijke waarden in ons doen en laten zichtbaar en merkbaar moet zijn. Jezus Christus wordt aangewezen als de Weg de Waarheid en het Leven. De Bijbel is voor ons het Woord van God.

LEERgemeenschap 

We zijn een school. We moeten de kinderen relevantie kennis en vaardigheden bijbrengen. Dat willen we goed doen. We proberen onszelf daarom steeds te verbeteren.

LeerGEMEENSCHAP 

We zijn een gemeenschap. Daarin zijn we betrokken op elkaar, de kinderen en de ouders. We hebben elkaar nodig en versterken elkaar. Het is essentieel om goed te communiceren.

In de gemeenschap 

Als school willen we een deel van de dorps- en kerkelijke gemeenschap zijn.

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl