MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Groep 2

Wat doen we allemaal in onze groep?   
 
We beginnen de dag in de kring met het vertellen van een Bijbelverhaal, zingen psalmen en andere liederen bij de Bijbel. Er is tijd en ruimte voor de verhalen van de kinderen. In een veilige leeromgeving kunnen de kinderen ontdekken wie ze zijn en wat hun talenten zijn.  
 
We werken ongeveer 6- 8 weken over een thema. Alle activiteiten, hoeken en knutselwerkjes zijn aangepast aan dit thema. We vinden het spel en ontdekkend leren voor jonge kinderen erg belangrijk. Verder zijn we veel bezig met de sociaal emotionele ontwikkeling, taal, rekenen, Engels, motoriek en spel en beweging.    
 
In groep 2 zijn we bezig met letters en cijfers. Zo leren we iedere twee weken een letter, zodat de kinderen van groep 2 een goede voorbereiding hebben om naar groep 3 te gaan. En we tellen heel veel: in de klas, op het plein, tijdens een spel en in de hoeken. We  leren veel van en met elkaar. Tijdens het thema hebben we ook regelmatig een uitstapje of doen we iets leuks in de klas om het thema af te sluiten. 

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl