MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Groep 7/8

De klas bestaat uit 29 leerlingen die elke dag heel veel verschillende dingen doen. In dit stukje krijgt u een inkijkje.   

 

Elke morgen starten we de dag met het schrijven van het woordpakket of een gezellig verhalenrondje.  Hierna zingen en bidden we met elkaar. We luisteren op dinsdag, woensdag en donderdag naar een Bijbelverhaal. Op maandag leren we meer over de catechismus en op vrijdag luisteren we naar een zendingsverhaal of horen we over kerkgeschiedenis.   

 

Bij rekenen werken we dit jaar met een nieuwe methode: WIG 5. Tijdens de rekenlessen werken we op ons Chromebook. Per week oefenen we aan twee verschillende doelen. Vrijdag herhalen we deze doelen.  

 

Om kwart over 10 gaan we een kwartier buitenspelen, daarna luisteren we binnen naar het voorlezen.  Na de kleine pauze doen we met elkaar taal en spelling. We werken hierbij met de methode Taal Actief. Elke dag doen we ook nog een 5-woordendictee. Bij spelling werken we met voortoetsen. Hierbij kijken we aan het begin van elk thema wat we kunnen en daarna stellen we ons eigen leerdoel op voor het thema. Zo proberen we hard te groeien! 

 

’s Middag werken we, nadat we zijn begon met gebed en soms een middagopening, aan de zaakvakken. Hierbij gebruiken we de methode Naut, Meander en Brandaan. Ook besteden we twee keer in de week aandacht aan Engels, lezen we lekker uit ons stilleesboek en proberen we keurig nette handschriften te ontwikkelen bij schrijven. Op donderdagmiddag ontdekken we altijd de oplossing van het raadsel van de week. We doen natuurlijk ook handvaardigheid. We sluiten de middag af met zingen en bidden.  

 

In groep 7/8 krijgen de kinderen ook huiswerk, dit om ze alvast voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Voor groep 7 is dat ongeveer 25 minuten per dag en voor groep 8 is dat ongeveer 30 minuten per dag. Door het huiswerk ook in te plannen stimuleren we een stuk zelfstandigheid. 

 

Buiten het klaslokaal wordt extra ondersteuning geboden door de twee onderwijsassistenten die aan onze klas gekoppeld zijn. Zij geven extra zorg, zodat de leerlingen de hulp ontvangen die ze verdienen! 

 

Samen werken we aan klassenregels. Dat is ons doel! Of zoals onze missie luidt: Onze klas is top, onze klas is cool, daarmee bereiken wij een doel.

 

De regels die wij hierbij bedacht hebben zijn: 

  • We laten zien dat we christen zijn. 
  • We zijn aardig en respectvol 
  • We zijn zuinig op onze spullen.  
  • Als we werken, doen we dat rustig en helpen we elkaar! 

 

Hartelijke groet, 

Groep 7/8 en de juffen en meester!

 

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl