MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Groep 7/8

In groep 7/8 beginnen we de week met een kringgesprek. Hierna gaan we verder met hetgeen dat er die week geleerd wordt voor godsdienst. Dit kan een Psalm, een lied of een stukje uit de Heidelbergse Catechismus zijn. Daarnaast leren we ook elke week een Bijbeltekst. Iedere week is een andere leerling aan de beurt om een Bijbeltekst voor te dragen die we in die week gaan leren.

 

Na deze weekopening worden de weektaken uitgedeeld. We bespreken deze met elkaar en de kinderen gaan dan vervolgens hun eigen werk voor de heel de week plannen en daarna aan de slag. Vervolgens starten de rekenlessen. Deze worden op niveau gegeven. In groep 8 hebben we momenteel 4 rekengroepen.
Na de pauze eten en drinken we, terwijl de meester voorleest. Daarna gaan we verder met taal en spelling. Voor alle lessen die gegeven worden, kunnen de kinderen op hun weektaak zien of zij mee moeten doen met de instructie of dat het een keuze-les is.
De rest van de ochtend werken de leerlingen aan hun weektaak. Dit betekent onder andere dat de leerling zelf bepaalt wat, wanneer en hoe hij het doet. Sommige leerlingen werken zelfstandig, anderen in een tweetal, weer anderen in een groepje, de een is bezig met rekenen, de ander is Engels aan het doen op de computer, enz. De meester is beschikbaar om her en der te helpen of hij neemt leerlingen apart voor extra instructie.
Voor dinsdag t/m vrijdag geldt dat we na de godsdienstles meteen aan het werk gaan. De kinderen kunnen zelf zien wanneer ze een instructie voor welk vakken krijgen. Krijgen ze geen instructie? Dan werken ze zelfstandig aan hun weektaak.
Vrijdag is altijd een speciale dag. Ben je helemaal klaar met je weektaak? Dan mag je kiezen wat je gaat doen. De leerlingen kunnen kiezen uit een lange lijst van activiteiten, onder andere: naar het handvaardigheidslokaal om iets te knutselen, puzzelen, een spel spelen, tekenen, iets bouwen van lego, een werkstuk maken, etc.

 

De activiteiten in de middagen wisselen nogal. Alle leerlingen van gr. 6, 7 en 8 krijgen drie keer per week gezamenlijk wereldoriëntatie. De vakken aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en crea zijn dan gecombineerd. We werken rond een thema en creëren lessen uit bovenstaande vakken rond het betreffende thema.
Verder komen vakken zoals: begrijpend lezen, muziek, studievaardigheden, verkeer en Engels in de middag aan de orde. Wat betreft de vakken begrijpend lezen en Engels werken we ook in niveaugroepen. Zo krijgt ieder kind op zijn eigen niveau instructie en bijbehorende leerstof om te verwerken.

 

De dag sluiten we af met een Psalm of een lied te zingen en we zeggen hetgeen voor de week geleerd moet worden en de Bijbeltekst van de week op.


Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl