MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Groep 0-1

Leuk dat je een kijkje komt nemen in onze groep! Dit jaar beginnen we met 15 kinderen in onze kring. In de loop van de tijd komen er steeds meer kinderen bij.  We vertellen hier wat we doen in de klas!  

Welkom in onze klas! Leuk dat je een kijkje komt nemen. Na de zomervakantie zijn we begonnen met 15 kinderen in de kring. Steeds zullen er weer nieuwe kinderen bij komen en aan het einde van dit jaar hopen we met 27 kinderen te zijn. De juffen in onze klas zijn juf Rianne en juf Lotte. 

 

Voordat je 3 keer bij ons komt wennen in de groep zullen we hier alvast wat dingen vertellen. De eerste keer wennen mag samen met een ouder/verzorger. Daarna mag je nog 2 keer zelf komen oefenen. Als je bij ons in de klas komt, staat jouw stoeltje klaar in de kring met daarop je naam en een plaatje. Ook op de kapstok hangt dit kaartje, zo weet je precies waar je mag zitten en waar je jouw jas en tas op kunt hangen. Als je de eerste keer komt wennen krijg je ook een tas voor je gymspullen die we op school hangen. Bij elke vakantie mag deze mee naar huis zodat alles na de vakantie weer schoon en fris is om te gymmen.  

 

Op school doen we veel leuke en fijne dingen met elkaar, we zullen daar alvast iets over vertellen. Elke dag beginnen we met zingen en bidden. De knechten kiezen een lied of psalm en we oefenen de psalm, het lied of de Bijbeltekst die we die week leren. Elke maandag leren we een psalm, lied of Bijbeltekst. Op de andere dagen vertelt de juf een Bijbelverhaal. Daarna mogen de kinderen in de kring vertellen. Elke dag is er een andere groep aan de beurt. Soms is het fijn om thuis alvast iets te bedenken waarover je wilt vertellen. 

 

In onze groep is spelend en ontdekkend leren erg belangrijk. Daarom werken we met thema's. Meestal lopen de thema's van vakantie tot vakantie. Alle activiteiten, lessen en werkjes die we doen in de klas passen bij dit thema. Vaak is er als afsluiting van het thema een uitstapje of iets leuks in de klas.

 

Op school zijn we ook bezig met gewoontevorming, rekenen, Engels, sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, motoriek, spel en beweging. In onze klas doen we veel dingen samen, zo kunnen we elkaar helpen en ook van elkaar leren. In de hal zijn verschillende hoeken waar fijn gespeeld kan worden, zo kan er in de klas rustig gewerkt worden. Buiten op het schoolplein staat een klimrek en we kunnen in de zandbak. Ook zijn er in de schuur allerlei leuke dingen te vinden om op te rijden of mee te spelen op ons grote plein.  

 

Hopelijk zien we jou snel bij ons in de klas! 

Groetjes van juf Rianne en juf Lotte 

 

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl