MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Groep 5-6

In groep 5/6 starten we elke morgen met een kort ontvangstgesprek. Daarna bespreken we kort het dagprogramma en wat we gaan leren. Dat is elke dag een heleboel!  

  

Voordat we les krijgen zingen we een psalm of lied en bidden we altijd. De kinderen mogen ook zelf bid- of dankpunten noemen die we dan meenemen in het gebed. De Bijbelles is de basis voor de rest van de dag. We horen dan vanuit de Bijbel wat de Heere tot ons te zeggen heeft. Dit komt ook in heel praktische dingen naar voren: hoe gaan we met elkaar om, hoe lossen we problemen of ruzies met elkaar op, hoe kunnen we aardig zijn voor onze klasgenoten? Dit leren we ook met de SOVA-lessen. Onze werkhouding, onze houding naar anderen toe, onze motivatie… elke dag groeien we hier weer in. 

  

We werken elke morgen op ons tablet aan rekenen, taal en spelling. Per les is er één groot lesdoel waar we aan werken. In groep 5 automatiseren we keersommen en sommen tot 1000, in groep 6 zijn we vooral bezig met in juiste stappen grotere sommen tot boven de 1000 uitrekenen. We oefenen regelmatig met verhaaltjes waar we de som uit moeten halen. Met taal en spelling leren we elke dag nieuwe woorden en soorten zinnen en we leren per les een spellingregel over hoe we de woorden moeten schrijven. Informatieverwerking of nieuwsbegrip doen we ook een aantal keer per week. We maken dan allerlei opdrachten waar we teksten voor moeten lezen, afbeeldingen voor moeten bekijken of tabellen voor moeten aflezen.  

  

We werken soms alleen, soms samen. We gebruiken hier verschillende werkvormen voor. Twee keer per week lezen we een half uur, tegelijk met alle andere kinderen van de school. Verder lezen we ook elke dag zelf en de juf leest natuurlijk regelmatig voor. Als we goed ons best doen en tijd over hebben soms extra lang! 

  

’s Middags is er ruimte voor de zaakvakken. We geven die vakken rondom een thema. Soms sluiten de vakken ’s morgens ook bij dit thema aan. Als we werken over ‘zo doen we dat’, hebben we met taallessen over dialect en op welke manier we woordsoorten kunnen vinden, met geschiedenis over hoe we vroeger les kregen op school, met aardrijkskunde krijgen we les over verschillende culturen en met biologie over de leefgewoonten van dieren. De Bijbelles sluit er dan ook een keer bij aan met bijvoorbeeld ‘de tien geboden’. Op zo’n manier gaat alles echt leven voor de kinderen. We doen ook crea opdrachten bij de thema’s zoals een brug bouwen en ontwerpen of schilderen. 
Schrijven wordt ook regelmatig geoefend, zodat het werk van de kinderen er netjes en verzorgd uit gaat zien. Elke week is er ook tijd voor muziek. We zingen heel veel verschillende liederen. We leren op verschillende toonhoogtes zingen, in canon zingen en wat maat en ritme is. Zingen met de hele groep is samenbindend! 

Aan het eind van de dag kijken we terug. Wat hebben we geleerd, waar hebben we van genoten, wat gaan we vanavond aan tafel vertellen over school? Elke dag is dat weer anders.  

Elke week zijn twee andere kinderen klassendienst. Zij zorgen ervoor dat de spullen uitgedeeld worden en dat na schooltijd alles weer netjes en schoon is. Maar natuurlijk zorgen we ook goed voor onze eigen spullen en werken we eraan dat alles netjes blijft. 

Zo leren we elke dag met ons hoofd, ons hart en onze handen. We leren zelf en we leren van elkaar. Leren is leuk!

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl