MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Groep 5-6

In groep 5/6 starten we bijna elke morgen met een kort ontvangstgesprek. Daarna lopen we kort het dagprogramma langs: ziet de dag eruit zoals we gewend zijn of gaan dingen anders? 

Voordat we les krijgen, zingen we de Psalm die we leren deze week en soms nog een extra Psalm of lied. Daarna bidden we met elkaar. De kinderen mogen vaak zelf bid- of dankpunten noemen, die we dan meenemen in het gebed. De Bijbelles is de basis voor de rest van de dag. We horen dan vanuit de Bijbel wat de Heere tot ons te zeggen heeft. Dit komt ook in heel praktische dingen naar voren: hoe gaan we met elkaar om, hoe lossen we problemen of ruzies met elkaar op, hoe kunnen we aardig zijn voor onze klasgenoten? Dit leren we ook met de SOVA-lessen. Onze werkhouding, onze houding naar anderen toe, onze motivatie… elke dag groeien we hier weer in.  

   

Bijna elke morgen staan de vakken rekenen, taal en spelling op het programma. Per les is er één lesdoel waar we aan werken. Bij rekenen werken we op een chromebook. We maken een startoefening, waarbij we een somtype oefenen wat we al zouden moeten kunnen en wat nodig is voor de les die we erna krijgen. Samen oefenen we het nieuwe somtype, waarna de kinderen aan hun taken gaan werken. De taken bestaat uit het net-geoefende somtype én er staan altijd ‘eigen taken’ klaar. Hier oefenen we vaardigheden die we eigenlijk al onder de knie zouden moeten hebben. Naast de gewone rekenles houden we ons ook elke dag nog zo’n 15 minuten bezig met het automatiseren van de tafelsommen, optel- en aftreksommen óf we oefenen met verhaaltjes waar we de som uit moeten halen.  

 

Met taal leren we elke dag óf nieuwe woorden rondom een thema óf we leren echte ‘taaldingen’ zoals: wat is een persoonsvorm, de stam van een werkwoord, de verschillende woordsoorten, alfabetiseren enz.  

Bij spelling leren of herhalen we elke dag één of meerdere spellingregels.  

Elke week staat er ook een les Begrijpend Lezen op het rooster. Hierbij maken we kennis met de verschillende tekstsoorten: er zijn verhaalteksten, weetteksten, doeteksten en meningteksten. We leren te voorspellen waar een tekst over gaat door goed naar de plaatjes te kijken, de titel en tussenkopjes te lezen enz. Vrijdags proberen we dit toe te passen op een filmpje van het Jeugdjournaal. We proberen vantevoren al te bedenken waar het filmpje over zal gaan. We lezen de titel en als er wat tekst bij staat, lezen we dit ook. Na het kijken vullen we in over wie of wat het filmpje ging, waar het zich afspeelde, we geven onze mening over het filmpje mét een argument én we proberen zelf een vraag over het filmpje te bedenken die begint met een W- of H-woord (wie, wat, waar, wanneer, hoeveel, hoe vaak enz.). 

   

We werken soms alleen, soms samen. We gebruiken hier verschillende werkvormen voor. Twee keer per week lezen we een half uur, tegelijk met alle andere kinderen van de school. Verder leest de juf natuurlijk regelmatig voor. Als we goed ons best doen en tijd over hebben, soms extra lang!  

 

De morgen sluiten we vaak af met het opzeggen van het ‘Onze Vader’. De kinderen krijgen ook de gelegenheid om dit alléén te doen, zodat het bidden in een groep geoefend wordt. Als kinderen dit al op jonge leeftijd leren, is het niet meer zo spannend bij het ouder worden.  

   

’s Middags is er ruimte voor de zaakvakken. We gebruiken de methode Naut, Meander en Brandaan. Op dinsdag werken we in boekjes van Brandaan (geschiedenis), op donderdag in boekjes van Naut (Biologie) en op vrijdag in boekjes van Meander (aardrijkskunde).  

Daarnaast hebben we ook 2x per week tijd om onze creatieve talenten te ontwikkelen. Op vrijdag zitten we hiervoor in het handvaardigheidslokaal, de ruimte naast onze klas. 
Schrijven wordt ook regelmatig geoefend, zodat het werk van de kinderen er netjes en verzorgd uit gaat/blijft zien. Elke week zijn er ook meerdere momentjes dat we even zingen met elkaar. Zingen met de hele groep is samenbindend!  

 

Elke week zijn twee andere kinderen klassendienst. Zij zorgen ervoor dat de spullen uitgedeeld worden en dat na schooltijd alles weer netjes en schoon is. Maar natuurlijk zorgen we ook goed voor onze eigen spullen en werken we eraan dat alles netjes blijft.  

Zo leren we elke dag met ons hoofd, ons hart en onze handen. We leren zelf en we leren van elkaar. Leren is leuk! 

 

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl