MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Verlofaanvraag

Indien uw kind de leeftijd van 6 jaar nog niet bereikt heeft bestaat de mogelijkheid om in overleg met de school uw kind enkele uren per week niet naar school te laten gaan. De verlofregeling kleuters kunt u hier downloaden.
Deze regeling is er omdat soms blijkt dat het schoolgaan voor een kind van 4 of 5 jaar nog te veel is. Als u voor deze regeling in aanmerking wilt komen dan kunt u contact opnemen met de directie. 
 

Deze regeling is er zeker niet voor allerlei soorten van verlof. U dient zich te houden aan de vastgestelde schoolvakanties. In heel bijzondere gevallen mag de directie een leerling vrijgeven om met zijn ouders op vakantie te gaan. Dat mag hooguit één keer per jaar voor een periode van ten hoogste tien dagen. Dit geldt alleen voor ouders die door hun beroep niet in de schoolvakanties op reis kunnen. In de twee weken voor én na de zomervakantie is het niet toegestaan om extra vakantieverlof op te nemen.
 

 Andere redenen voor bijzonder verlof zijn o.m.:
- verhuizing
- huwelijk
- ernstige ziekte
- huwelijks- of ambtsjubileum

Hieronder vindt u het formulier van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) om een verzoek voor extra verlof te doen. Dit formulier bevat meer gedetailleerdere informatie over de voorwaarden. Bij het verzoek om extra vakantieverlof dient u een verklaring te voegen van de werkgever. 
 

Aanvraagformulier vakantie en verlof RBL.pdf

Lever het ingevulde formulier in bij de directie of stuur het per mail naar directie@cbsdenakker.nl. 

 

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl