MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Ziekmelden

Is uw kind ziek dan kunt u dit op twee manieren doorgeven.
Telefonisch (0113 503042) of via Schoolwapps.


Geen meldingen via de mail a.u.b. omdat die vlak voor schooltijd vaak niet gelezen wordt.

In verband met de Coronacrisis brengen we u het volgende onder de aandacht.

melden GGD

 Als school hebben we een meldplicht op het moment dat er drie of meer kinderen in één groep ziek zijn. Daarbij moeten wij o.m. doorgeven:
- Wat de klachten zijn.
- Zijn er meerdere kinderen in het gezin ziek?
- Zijn er volwassenen in het gezin ziek?
- Of er getest is en wat de uitslag was.

Als u een ziekmelding doet zal daar ook naar gevraagd worden.

Schoolwapps

Doet u de melding via Schoolwapps?  Vermeld bij de toelichting:
1. De aard van de klachten (Neusverkouden-koorts-hoesten-keelpijn).
2. Of er meer in het gezin ziek zijn. En dan onderscheid maken tussen kinderen en volwassenen.
3. Of er getest is.

Twee voorbeelden. De eerste betreft een melding zonder Covidklachten en de tweede met Covidklachten.

- Heeft vannacht overgegeven. Geen Covidklachten.
- Neusverkouden en keelklachten. Broertje en vader ziek. niet getest.


Op die manier kunnen we hier voldoen aan onze plicht om overzicht te houden op de soorten ziekmeldingen, en bij drie of meer zieken in een groep te melden. Bij de melding aan de GGD worden geen namen doorgegeven.

Met klachten thuis?

Zit uw kind in groep 5, 6, 7 of 8? Dan kan er thuis in Snappet gewerkt worden. Als uw kind echt ziek is moet dit natuurlijk niet. Is uw kind er wel toe in staat dan is het zeker aan te bevelen.

Het is wel zo dat de leerkracht niet beschikbaar is voor instructie of vragen. Het is dus echt zelfstandig werken. Maar alles wat lukt is meegenomen.

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl