MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Groep 6/7

Welkom bij onze groep 6 / 7!

In onze klas werken, spelen en leren 22 leerlingen onder de leiding van twee jufs en twee meesters. Onze klas is een plaats waar het fijn is en veilig. Een omgeving waar ieder kind een plaatsje heeft en gezien wordt. Ieder mens, jong en iets ouder brengt zijn talent(en) mee.

Ons klassenmotto is SAM = We leren over onze Schepper; dat staat voorop! Hoe kunnen we Hem leren dienen en liefhebben door Zijn Woord? We denken aan de Ander. Hoe kunnen we voor hem / haar zorgen, helpen en ondersteunen?

Jij en ik leren zorgen voor Mijzelf. Hoe zorg ik dat mijn werk in orde is? Hoe zorg ik voor mijn lichaam, mijn leven, mijn hart?!

Zo rond kwart over 9 gaan we aan de slag met rekenen. Bij de instructie van de les schrijven we mee in ons schrift. Zo onthouden we de denkstappen goed en beperken we de tijd achter ons scherm. Daarna gaan we aan de slag met de verwerking in Snappet, op de Chromebooks. Aan het stoplicht kunnen we zien of we helemaal stil moeten werken, of dat we elkaar mogen helpen en of de juf of meester een hulpronde loopt. Na de rekenles leest de juf of meester voor, of vertelt een verhaal terwijl wij eten en drinken. Soms mogen we dan ook kleuren en tekenen met elkaar. Daarna gaan we naar buiten om lekker te ontspannen en te spelen met elkaar!
Na het buitenspel leren we verder bij de vakken spelling en taal. Op vrijdag gaan we om 09.00 uur naar gym.

’s Middags beginnen we weer met elkaar door te zingen en te bidden. We zingen iedere dag de Psalm van de week. Ook oefenen we vaak even de leerstof van groep 7. Die bestaat uit het leren van een vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Hierna luisteren we naar een muziekstuk van Luisterland. We horen wat over de componist van het stuk, of over de muziekinstrumenten die meespelen.

Daarna komen, verspreid over de week, allerlei vakken aan bod: schrijven, informatieverwerking en verkeer bijvoorbeeld. Maar ook lezen we: soms in duo’s, dan weer in een leescircuit. Het is dan heerlijk rustig in de klas!

Ook leren we over de geschiedenis. Dit jaar staan we stil bij de eerste vijf tijdvakken, beginnend bij de prehistorie. Bij aardrijkskunde leren we van alles over wonen op onze aarde; over plaatsen dichterbij en verder weg. Ook topografie en natuuronderwijs staan op het programma. Buiten het leren is ook iedere week tijd om creatief bezig te zijn bij muziek, tekenen en handvaardigheid.

Rond drie uur gaan we afronden. Aan het einde van de schooldag zingen en danken we met elkaar. Elke week zijn er twee kinderen verantwoordelijk voor de klassendienst, die de klas elke dag weer netjes achter laten!

Hartelijke groeten van alle kinderen van groep 6-7 en de juffen en meestersGroene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl