MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Groep 3-4

In groep 3/4 beginnen we de de week met een ontvangstgesprek. We luisteren naar elkaars verhalen, soms in de groep maar ook in twee- of drietallen. Daarna leren de we een nieuwe psalm. Op dinsdag tot donderdag luisteren we naar het Bijbelverhaal, de verwerking is op vrijdag. 

 

Na de dagopening gaan we aan de slag met rekenen. In groep 3 leren we over hoeveelheden, de dobbelsteen en bouwen we op naar het uitrekenen van echte sommen. In groep 4 leren we verschillende strategieën om plus- en minsommen uit te rekenen en krijgen we voor het eerst keersommen. Daarnaast leren we in beide groepen ook over meten, wegen en rekenen met geld. Na hard werken hebben we ook een pauze verdiend: buitenspelen! Na het spelen leest de juf voor.

 

Schrijven en taal/lezen komen na de pauze aan bod. In groep 3 leren we de lees- en schrijfletter tegelijkertijd. We leren er ook een klankgebaar bij, zodat we op verschillende manieren de letter eigen kunnen maken. In groep 4 werken we aan vast schrijven, ook in onze taalschriften. Later gaan we aan de slag om de hoofdletters te leren.
Met taal werken we in groep 3 met Lijn 3. De letters leren we heel vlot, bijna alle letters kennen we voor de kerstvakantie! Ook werken we aan woordjes en zinnen lezen. In groep 4 leren we met Taal Actief. Wist u dat we in groep 4 al vijf woordsoorten leren? 

 

We sluiten de ochtend gezamenlijk af. Hoe is je ochtend geweest, wat heb je geleerd vanmorgen, wie heb jij een compliment gegeven? We eindigen met een lied of psalm en dankgebed.

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl