MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Organisatie

Op school is er de mogelijkheid van tussenschoolse opvang (TSO). Dit is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
De organisatie is in handen van ouders. De school faciliteert deze TSO.
Meer informatie kunt u opvragen bij de coördinatoren, mw. H. Quist en mw F. Wisse.

Opgeven kan tot uiterlijk 17.00 uur voor de volgende dag. Het opgeven voor de TSO gaat via de mail.

Is uw kind ziek, geef dit dan z.s.m. door aan één van coördinatoren.

Mailadres van de coördinatoren:
overblijven@cbsdenakker.nl


Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl