MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Coronamaatregelen

Organisatie en communicatie

  •        We houden ons aan de geldende maatregelen en richtlijnen voor het primair onderwijs. Dit zijn de landelijke maatregelen vanuit het kabinet of de PO raad, richtlijnen van de GGD en provinciale afspraken vanuit de VCPOZ.
  •         Ouders en team worden geïnformeerd wanneer nieuwe maatregelen ingaan of wanneer maatregelen wijzigen of losgelaten worden.
  •          Ouders en team worden geïnformeerd wanneer er één of meer positieve coronatests geconstateerd zijn in de groep. We communiceren dit passend binnen de privacywetgeving.
  •          Ouders en team worden geïnformeerd wanneer een leerkracht vanwege de geldende maatregelen niet voor de groep kan. Indien mogelijk wordt vervanging geregeld. Wanneer vervanging niet lukt, zal de leerkracht overgaan op een vorm van afstandsonderwijs.

Door de geldende maatregelen mogen kinderen bij bepaalde klachten niet naar school. Wilt u weten of uw kind naar school mag? Klik op deze link en volg de beslisboom. 

Informatie kan u terugvinden in het protocol voor primair onderwijs. Klik op deze link om het protocol te openen.


De belangrijkste coronamaatregelen

  • We houden 1,5 meter afstand tussen volwassenen. 
  • Externen blijven buiten de school.
  • Wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen. 

 

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl