MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Coronacrisis

Hoofdregels

- Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
- Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
- Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
- Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
- De kinderen komen maximaal 10 minuten voor aanvang van de schooltijd naar school en gaan direct naar hun klas.
- De kleuters worden bij het hek ontvangen.
- De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
- Er worden geen handen geschut.
- Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
- Oudergesprekken vinden in principe niet op school plaats. In voorkomende gevallen kan de directie toestemming geven om hiervan af te wijken. 

Trakteren

Trakteren is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
- De traktatie is fabrieksmatig verpakt.
- De tijd wordt afgestemd met de leerkracht.
- Uw kind neemt het zelf mee naar school, of u geeft het op de afgesproken tijd af bij de voordeur van de school.

Bij klachten:

Personeel blijft thuis:
- Bij neusverkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts boven 38°C. 
- Als er contact geweest is met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie.
- Als een gezinslid koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten.


De nieuwste richtlijnen (21-09-2020) voor kinderen zijn: 
- Met klachten (verkoudheid, snotneus etc.) hoeven ze niet thuis te blijven.
We vragen u om hierin verstandig te handelen. Een kind wat aanhoudend hoest of niest graag thuishouden. Dit omdat het risico op besmetting van een leerkracht toeneemt. En die mag bij verkoudheidsklachten niet naar school komen. 

Wel thuisblijven bij:
- Koorts en benauwdheid.
- Als er contact geweest is met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie.
- Als een gezinslid koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten.


We maken hierbij gebruik van de beslisboom die is opgesteld door BOINK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. De beslisboom vindt u hier.

Belangrijke informatie over ziekmelden van uw kind leest u hier.

Er hoeft niet op het coronavirus getest te worden. Het mag wel.

Zijn er 24 uur geen klachten, dan mag uw kind weer naar school.
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals gaat de leerling naar huis. Dit geldt niet voor leerlingen uit groep 1 en 2 met neusverkoudheid zonder koorts.

Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, dan worden eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis.

Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat het 
personeelslid naar huis. 

Deze strikte regels zorgen voor een aanzienlijke kans op afwezige leerkrachten. Indien mogelijk wordt er vervanging geregeld. Is er geen vervanging mogelijk, dan zullen we overgaan op een tijdelijke vorm van onderwijs-op-afstand.

Quarantaine is essentieel

Quarantaine is belangrijk om verdere verspreiding te voorkomen. De landelijke richtlijn zegt:
- Huisgenoten van een persoon met bewezen COVID-19 gaan 10 dagen in quarantaine, ongeacht de leeftijd.
- Iedereen die vanuit een land met label oranje/rood komt wordt verzocht direct 10 dagen in quarantaine te gaan. 


Neem bij bovenstaande gevallen altijd contact op met school.

Hieronder enige informatie van de GGD of andere instanties over corona.

Leefregels en informatiebrieven RIVM

Informatie van de GGD. Er is een telefonisch spreekuur opengesteld voor vragen in deze bijzondere tijd met het coronavirus. Dit spreekuur kan gezien worden als vangnetfunctie voor ouders van schoolgaande kinderen met (lichte) opvoedproblematiek tijdens de coronacrisis.
Ze staan voor u en uw vragen klaar.

Hoe praat je met kinderen over het coronavirus?
Het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie geeft handreikingen.
Filmpje met eenvoudige uitleg en relativeren.

Vraag en antwoord voor kinderen. Van het Nederlands Jeugdinstituut. Op deze site is meer informatie te vinden over dit onderwerp en over spanning die de situatie thuis op kan leveren.

Animatie eenvoudige uitleg corona. Dit is een site speciaal ontwikkeld door de overheid voor mensen die de algemene informatie allemaal net te lastig vinden. Het is ook een ideale site om kinderen iets meer duidelijkheid te geven over het coronavirus.

Informatie Rijksoverheid over Corona. 

 

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl