MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Groep 6b-7

In groep 6b/7 starten we elke dag met 5 minuten stil lezen. Zo kunnen we de dag vanuit alle rust beginnen. Vervolgens bespreken we met elkaar wat we die dag gaan doen en is er ruimte om bijzonderheden of belevenissen aan elkaar te vertellen.

We beginnen de dag met zingen en gebed. We oefenen de Psalm die groep 6 die week leert en zeggen de Catechismusvraag op die groep 7 die week leert. Hierna hebben we een Bijbelse les. Op maandag is dit het overhoren en bespreken van de Psalm en Catechismusvraag van de week. Op dinsdag, woensdag en donderdag luisteren we naar een gedeelte uit de Bijbel en op vrijdag maken we een werkblad of iets dergelijks wat hiermee te maken heeft. Soms leest de juf voor uit De Heilige oorlog of zingen we Bijbelse liederen.

In de ochtend hebben we de vakken rekenen, spelling en taal. Bij rekenen komen allerlei onderwerpen aan bod: maten, breuken, procenten, verhoudingen, cijferen en staartdelingen; teveel om op te noemen. Dit doen we met de methode Wereld in getallen, waarbij soms ook op de computer wordt gewerkt. Spelling en taal doen we aan de hand van de methode Taal actief. Bij deze vakken werken we op verschillende niveaus, zodat alle leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau kunnen leren.

In de middag komen andere vakken aan bod, zoals gym, lezen, Engels, schrijven, muziek en verkeer. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en handvaardigheid worden thematisch gegeven. Dit doen we met de groepen 6, 7 en 8, waarbij ook veel aandacht is voor het leren samenwerken.

Aan het eind van de dag kijken we terug op de dag en sluiten we de dag af met het zingen van een Psalm en gebed.
Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl